Andy van Luttikhuizen

Ik zwem op 16 september 2023 de Rapenburg Race!

( Begin middag 12.00u - 14.30u | Member of team: De Hoogstraat Revalidatie 75 jaar! )

Dit jaar zwem ik met veel inzet weer de Rapenburg Race. IK blijf me inzetten om met mensen te zoeken naar de mogelijkheden van het leven. Dit jaar zwem ik met mijn schoonmoeder in gedachten die onlangs is overleden. Zij was een positief en liefdevol licht voor velen.

Dit jaar zwem ik om geld in te zamelen voor een project dat we samen met de DON doen  “worden wie je bent - in je laesie”

Steun jij mij ook en creer meer mogelijkheden die we in de revalidatie zo hard nodig hebben?

De Hoogstraat zwemt weer voor de Rapenburgrace

Wederom doet een team van De Hoogstraat mee aan de Rapenburgrace. Vanwege het jubileumjaar ondernemen we extra acties. Ook is De Hoogstraat weer een van de begunstigden van de race. Dit jaar gaat het geld dat opgehaald wordt naar een project dat wij samen met de DON doen. Een project dat gaat over ‘worden wie je bent- in je laesie’.

Wanneer je een dwarslaesie krijgt, heeft dat niet alleen grote lichamelijke gevolgen maar ook een enorme mentale impact. Een laesie doet iets met wie je bent. Je maakt een identiteitsontwikkeling door in persoonlijk opzicht (je zelfbeeld bijv.) en in sociaal opzicht (je relatie tot anderen of tot je werk) en je wordt ‘onderdeel’ van de wereld van de (zorg)systemen. 

Via de huidige psychologische screening in de revalidatiecentra is er al wel inzicht verkregen in stemmingsproblematiek, kwaliteit van leven en copingsstijlen, maar nog niet in de ontwikkeling van de identiteit door de tijd heen en thema's die daarbij spelen. Het doel van dit onderzoek is om die in kaart te brengen. Tien mensen met een recente dwarslaesie worden gedurende een jaar gevolgd. Dit gebeurt aan de hand van vragenlijsten en interviews, afgenomen door ervaringsdeskundigen die al langere tijd een dwarslaesie hebben.

De verhalen van de deelnemers worden door onderzoekers en ervaringsdeskundigen geanalyseerd en belangrijke thema’s geïdentificeerd. De opgedane kennis draagt bij aan de verdere deskundigheidbevordering van ervaringsdeskundigen en de inrichting van een toekomstig dwarslaesie PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving), waar DON inmiddels de eerste stappen in zet. 

Activity: Begin middag 12.00u - 14.30u

Available activities:

  • Begin middag 12.00u - 14.30u
  • Einde middag 14.30u - 17.00u
07/09/2023 | 16:30 Until 07/09/2023 | 17:30

proefzwemmen met onze revalidanten

Om ook in het buitenwater de veiligheid tegen onderkoeling en het drijfvermogen in beeld te brengen gaan we proefzwemmen naast de Hoogstraat in de Zilveren schaats. Het Nederlandse weer lijkt weer zomers te worden. 

View all
20/09/2023
23:19

Els

View all

Raised €250

Raised €500

Raised €1.000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more
  View all
10/09/2023 | 12:39

oefensessie 8-9-2023 in de Zilveren Schaats naast De Hoogstraat

met de revalidanten en beide buddies in nabijheid van de medische leiding meer dan de beoogde 800 meter in open water gezwommen.  Het laaste deel tegen de stroming in was de grootste uitdaging en dan nog de vlonder op maar dat is beide goed gegaan. Nog vene de benodigdheden regelen en dan ben ik er klaar voor. Ik ben benieuwd naarde Heatindeling.