De Hoogstraat Revalidatie

De Hoogstraat helpt door middel van revalidatie kinderen, jongeren en volwassenen verder bij de gevolgen van een aandoening, ongeval of ziekte, zodat zij weer optimaal mee kunnen doen in de maatschappij. 

Op dit moment steunt de Rapenburg Race een onderzoek naar een exoskelet met als doel het ontwikkelen van een handfunctie. Het Roessingh Research en Development (RRD), Roessingh centrum voor revalidatie (RCR), De Hoogstraat Revalidatie, het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en de Universiteit Twente (UT) werken hiervoor samen met als doel om de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met een hoge

2015 renovatie en uitbreiding de hoogstraat revalidatie utrecht | maarten  laout architecture