Roessingh Research & Development en Revalidatiecentrum

Het Roessingh Research &  Development en Revalidatiecentrum is het grootste centrum in Nederland waar uiteenlopende disciplines als revalidatiegeneeskunde, bewegingswetenschappen, psychologie, fysiotherapie, biomedische technologie en computerwetenschappen onder één dak samenwerken aan innovaties voor de revalidatie en chronische zorg van vandaag en van de toekomst.

Op dit moment steunt de Rapenburg Race een onderzoek naar een exoskelet met als doel het ontwikkelen van een handfunctie. Het Roessingh Research en Development (RRD), Roessingh centrum voor revalidatie (RCR), De Hoogstraat Revalidatie, het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en de Universiteit Twente (UT) werken hiervoor samen met als doel om de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met een hoge dwarslaesie hoger te maken.

Lid - Roessingh, Centrum voor Revalidatie - Revalidatie