Twee eervolle internationale prijzen voor “Time is Spine”  

22 July 2021 12:42

“Time is Spine”, gefinancierd door de 2e  Rapenburg Race met als onderwerp dwarslaesie door ruggenmerg letsel zal een tweetal eervolle internationale prijzen ontvangen in Europa en Noord-Amerika.

Met de helft van het opgehaalde geld van de 2019 zwemrace in het Rapenburg is PhD student Charlotte Adegeest aangesteld bij het LUMC en HMC. Onder begeleiding van de neurochirurgen Valerie ter Wengel en Wilco Peul van het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH) heeft Charlotte met de dwarslaesie vereniging Nederland samen met een aantal grote trauma ziekenhuizen en dwarslaesie centra een Consortium opgericht.  Hierin zullen de verschillende medische disciplines samenwerken op de gehele keten van zorg voor dwarslaesie patiënten te meten en helpen verbeteren.

De European Association of Neurosurgical Societies (EANS) stort 10.000 Euro tijdens de prijsuitreiking in Hamburg in oktober. De Noord-Amerikaanse Cervical Spine Research Society (CSRS) zal 40.000 dollar overmaken vanuit hun Research Fund. Beide prijzen zal Valerie ter Wengel, die binnenkort haar eigen studie naar tijdstip van operaties voor dwarslaesie zal aankomend PhD mag verdedigen, ophalen.

Met deze mooie prijzen en gekoppelde geldbedragen kan de onderzoeksgroep met de studie D-Sciret een doorstart maken in de verschillende trauma ziekenhuizen en revalidatiecentra. Deze studie zal uiteindelijk ongeveer 2 miljoen Euro kosten om de zorg voor dwarslaesie patiënten te optimaliseren.

Hiervoor zullen vele vrijwilligers, geleid door een studententeam in samenwerking met een professionele Raad van Advies en hulp van de Gemeente Leiden & Universiteit Leiden de jaarlijkse Rapenburg Race voortzetten op zaterdag 18 september 2021.